Puppies

We expect puppies in early May

 

INTCH. DKCH. BECH. DEVDHCH KBHV17. KLBJCH.

Jineau Off-Icer


BelgCh. Jineau Garderobe X Belg Ch. Jn.Lux.Ch. Jineau Joconde

Tanalorn Isolde of Flying P


Multi Ch Frontrunner's Rue Pasal  X Frontrunner's Univers Love

See upcoming pedigree here 

Kontakt os / Contact us:

Vibeke Ellesøe

Holmenvej 181

DK-9900 Frederikshavn

+45 31168741

vibeke@tanalorn.dk


Lyseblå Han

Brun Han

Gul Han

Grå Han

Jineau Off-Icer, som vi til daglig kalder Icer – eller Icer-basse er 3½ år gammel og er opdrættet i Belgien, vi valgte ham fordi han, i vores øjne havde en fantastisk stamtavle og fordi kennelen han kom fra var kendt som seriøse opdrættere med sunde racetypiske hunde.

På hjemmefronten er Icer en rolig hyggefætter, der gerne leger lidt med de andre, men allerhelst hygger sig med mor i sofaen og han elsker at være tæt på sin familie, både to og firbenede.

På udstilling er han en stjerne med mange flotte titler og placeringer, allerede på sin første udstilling i juniorklasse på en International udstilling i Belgien gik han helt til tops og har placeret sig flot på udstillinger siden.

Mandag d. 21. januar 2019

 

Hollie gik i fødels sidst på aften. Klokken 23.06 kom den første hvalp til verden. Det var en han hvalp. klokken 0.55 havde Hollie født 6 hvalpe, ialt 5 hanhunde og en tæve. kl 02.03 kom så en tæve mere, så ialt blev det til 7 hvalpe fordelt med 5 hanner og 2 tæver. 

 

Hollie var og er en fantastisk mor, hun klarde det hele selv

Onsdag d. 23. januar 2019

 

Så har hvalpene være på vægten, alle har taget mellem 40 og 50 gr på. vi har også taget billeder, samt givet dem farvet halsbånd på, så de er nemmer at finde ud af hvem der er hvem. Hvalpen er utrolig aktive, så det var ikke så nemt at tage billeder.

Jineau Off Icer called Icer – or Icer-basse is 3 ½ years old born in Belgium, we chose him because he, in our opinion had a great pedigree and because the kennel he came from was known as serious breeders with healthy typical whippets.

At home Icer is a quiet lovely boy who likes to play a little with the other dogs, but most of all loves to cuddle up with mom on the couch, he loves to be close to his family, both two and four-legged.

At the Shows he is a star with many great titles and placings, already at his first show in junior class at an International Show in Belgium, he went all the way to the top and ever since he have been placed very well at dogshows.

Monday, January 21, 2019


Hollie was born last night. At 23.06 the first puppy came to the world. It was a man. At 0.55, Hollie had born 6 puppies, a total of 5 male dogs and a female. At 02.03 came a bitch more, so in total it became 7 puppies with 5 males and 2 females.


Hollie was and is a wonderful mother, she managed it all herself

Wednesday, January 23, 2019

 

We have weighed all the puppies, there is no one who has lost weight. We have also taken pictures, and given them colored collars, so they are easier to find out who is who. The puppy is incredibly active, so taking pictures was not that easy.

Sort Han

Rød Pige

Lilla Pige

Lørdag d. 26. januar 2019

 

Hvalpene vokser godt og tager godt imod Hollie's mælk. Hvalpene vejer nu mellem 345 gr og 573 gr..

 

Hollie vasker og hygger meget med sine hvalpe. Så meget at det nogen gange kan være svært at få hende ud, men hun gør det heldigvis.

 

Vi har i dag tager billeder og vejet dem. alle billederne kan ses på: 

Facebook

Saturday, January 26, 2019

 

The puppies grow well and accept Hollie's milk. The puppies weigh between 345 gr and 573 gr now

 

Hollie washes, suits and sleeps a lot with her puppies. So much so that sometimes it can be difficult to get her out, but fortunately she does so when we ask her for it.

 

We have taken pictures today and weighed them. all the pictures can be seen at:

Facebook

Tirsdag d. 12. februar 2019


Hvalpene er nu 22 dage. De kravlede ud af hvalpekassen for 3 dage siden, så nu er den flyttet og de kan nu, hvor de er kommet op på benene, dog stadigvæk lidt usikkert, være i hele hvalpegården. Vores andre hunde (fem Whippet & en Affenpinscher) kan nu frit gå og komme hos dem. De voksne kommer ret hurtigt ud, når hvalpene tro de kan få mad hos dem. Der er nu en del reserve mødre som passer og vasker dem.

Tuesday, February 12, 2019


The puppies are now 22 days. They crawled out of the puppy box 3 days ago, so we have moved it and they can now, where they have come up on their legs, still a little uncertain, be in the entire puppy farm. Our other dogs (five Whippet & one Affenpinscher) are now free to go with them. The adults come out very quickly when the puppies think they can get food from them. There are now a number of spare mothers who fit and wash them.


Søndag d. 17. februar 2019


Hvalpne tager godt på, de er nu kommet på opblødt mad tre gange om dagen. De er også kommet op på benene og er så småt begyndt at løbe rundt i hvalpegården. der sker bare så meget i øjeblikket.

De er også blevet registeret i Dansk Kennel Klub og derved også fået navne:

Tanalorn Dillon Off-Icer (Blå)

Tanalorn Finnbar Off-Icer (Sort)

Tanalorn Druce Off-Icer (Gul)

Tanalorn Callum Off-Icer (Brun)

Tanalorn Kendall Off-Icer (Grå)

Tanalorn Joyce Off-Icer (Lilla)

Tanalorn Ea Off-Icer (rød)

Det i ( ) er deres farver af halbånd)


Sunday, February 17, 2019


The puppies are gaining weight, they now eat soft food three times a day. They have also come up on their legs and are slowly starting to run around in the puppy farm. they have become more active

They have also been registered in the Danish Kennel Club and thereby also got names:
Tanalorn Dillon Off-Icer (Blue)
Tanalorn Finnbar Off-Icer (Black)
Tanalorn Druce Off-Icer (Yellow)
Tanalorn Callum Off-Icer (Brown)
Tanalorn Kendall Off-Icer (Gray)
Tanalorn Joyce Off-Icer (Purpel)
Tanalorn Ea Off-Icer (Red)

The in ( ) is their color of necklace

Fredag d. 22. februar 2019


Hvalpen er nu i hele stuen og køkkenet, dog ikke om natten, hvor de er i hvalpekravlegården.

De får nu også opblødt mad 3 gange om dagen, noget de godt kan lide og de tager stadigvæk godt på i vægt.

De voksne hunde har fundet ud af, at det er godtat kunne hoppe op i sofaerne, udenfor hvalpe tænder.

Vi har en del besøg, der er mange der gerne vil se dem, kæle og kysse dem

Friday, February 22, 2019


The puppy is now in the whole living room and kitchen, though not at night, where they are in the puppy burial yard.

They now also get soaked food 3 times a day, something they like and they still gain weight.

The adult dogs have found that it is acceptable to jump up the couches, outside the puppies teeth.

We have a lot of visits, there are many who would like to see them, cuddle and kiss them

Onsdag d. 6. marts 2019


Hvalpene vokser godt og de er blever utrolig aktive. De går også selv udenfor nu, når døren udtil bliver åbenet. 

Vi var hos dyrlægen i sidste uge, hvor de blev sundhedstjekket, blev vaccineret, Chippet og der blev taget blodprøve til DNA-profilen. Alle tog dette uden en lyd. De var så dygtige.

I dag ankom catifikaterne med slægtskab og DNA-profilerne.

Lise-Lotte & Leif forærde os et telt med bolde i til hvalpene. Det er virkelig en succes, de hopper ind, dykker under kuglerne og ofte er der bare kugler i hele stuen.

Der er nu 4 hanner og 2 tæver. Desværre lever lille Finnbar ikke mere, han blev pludselig syg og efter en weekend med Medicin, som ikke hjalp og fik det bare være, valgte vi at han skulle over regnbuen. En meget svær, men også nødvendig beslutning.

Alle fik ormekur i søndags, det tog lidt på dem, men nu er de meget aktive.

Wednesday, March 6, 2019


The puppies grow well and they are becoming incredibly active. They even go outside now when the door is open.

We were at the vet last week when they were checked for health, were vaccinated, Chippet and blood sample was taken for the DNA profile. Everyone took this without a sound. They were so skilled.

Today, the certificates arrived with parenthood and DNA profiles.

Lise-Lotte & Leif gave us a tent with balls in for the puppies. It's really a success, the puppies jump in, dive under the balls and often there are bullets in the whole living room.

There are now 4 males and 2 females. Unfortunately, Finnbar no longer lives, he suddenly became ill and after a weekend with Medicine, which did not help and he got worse, we chose to send him over the rainbow. A very difficult but also necessary decision.

Everyone got worm-worn on Sunday, it took a little on them, but now they are very active.

Fredag d. 15. marts 2019


I går var Sofie og Stefanos på besøg. De har 3 Whippet fra os, da de fik Monty for snart 4 år siden, har de taget nogle gode

professionelle billeder af de hvalpe vi har haft siden, hvilket vi er utolige glade for.

Hvalpene har der fantastisk. de er blevet rigtig gode til at spise tørfodre, de løber stærkt gennem stuen og vi skal passe meget på hvor vi går, da de gerne vil løbe mellem bene på os.Tanalorn Dillon Off-Icer

Tanalorn Druce Off-Icer

Tirsdag d. 12. marts 2019


Hvalpene er nu 7 uger og der er fuld gang i dem. De leger meget også med de store. Dana (Affenpinscher) kan nogle gange hurtigt finde op i sofaerne, da hvalpene ikke kan nå hende der.


Vi er ved at få lavet det der skal med i hvalpe-flytte-kasserne, så jeg fil lavet halsbånd til dem. Der er bestildt tæpper med deres navne broderet på og jeg skal i gange med at lave legetøj. Hans skal lige til Aarhus for at købe læder til liner, så han kan få lavet dem.


Hvalpene er blevet rigtig dygtige til at Slås med det forskellige legetøj, slå bamserne ihjel, hjælper gerne med at vaske gulve, da det er sjovt at løbe efter moppen. Når vi har gæste er de rigtig gode til at binde snørrebånd op, samt slikke og hygge.


Det er bare en dejlig alder

Tanalorn Joyce Off-Icer

Tuesday March 12, 2019


The puppies are now 7 weeks and they are in full swing. They also play a lot with the big ones. Dana (Affenpinscher) can sometimes quickly find the sofas, as the puppies cannot reach her there.


We are starting to made it be with the puppy-move-boxes, so I made collars to them. The carpets with their names embroidered on are ordered and I must have made toys. Hans is going to Aarhus to buy leather for liner so he can make them.


The puppies have become really good at playing with the various toys, killing the teddy bears, helping to wash the floors, as it is fun to run after the mop. When we have a guest they are really good at tying up laces, licking and kissing.


It's just a nice age

Friday March 15, 2019


Yesterday, Sofie and Stefanos were visiting. They have 3 Whippet from us, as they got Monty almost 4 years ago, they have taken some good professional pictures of the puppies we have had since, which we are very pleased with.

The puppies have fantastic. they have become really good at eating dry lining, they run strongly through the living room and we have to take great care of where we go, as they want to run between the legs of us.


Tanalorn Callum Off-Icer

Tanalorn Kendall Off-Icer

Tanalorn Ea Off-Icer